ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is sinds 1961 dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Met ruim 500 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie zo’n 65 procent van de markt. Daarmee is de ABU de grootste en meest toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche.

Er zijn veel uitzendondernemingen die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland. Slechts een deel daarvan is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid moet namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gescreend is kwaliteit continu gewaarborgd. Meer informatie kun je vinden op www.abu.nl.

Het SNA keurmerk

Het SNA-keurmerk is een keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk. Dit betekent dat ondernemingen worden getoetst aan officieel, samen met de sector, sociale partners en de overheid ontwikkelde normen: de NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen). Op basis van de norm wordt onder meer gecontroleerd op:

• De identificatie van de onderneming (o.a. registratieplicht);
• De aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting;
• Het werken met mensen die gerechtigd zijn in Nederland te werken;
• Betaling van minimaal het wettelijk minimumloon;
• Mogelijke risico’s bij het in- en doorlenen van arbeidskrachten.

Loek Bizzie voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400- 1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid. Het register kun je op de website van de Stichting Normering Arbeid raadplegen en hier kun je onze verklaring downloaden. Deze verklaring is alleen geldig in combinatie met vermelding in het register. Aanpassingen in het register vinden dagelijks plaats.