Betalingstermijn

Loek Bizzie hanteert een strikt beleid ten aanzien van de overeengekomen betalingstermijn. Indien een opdrachtgever blijk geeft van een slechte betalingsmoraal zullen wij direct onze juridische partner inschakelen en de samenwerking stopzetten. Alle bijkomende kosten zullen wij bij de opdrachtgever in rekening brengen.

Inlenersbeloning

Sinds 30 maart 2015 is elke uitzendonderneming verplicht om de inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag van een uitzendkracht toe te passen. Het is daarom van belang dat je als opdrachtgever ons goed en volledig informeert over de CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling die jij hanteert binnen jouw organisatie. Je dient te allen tijde wijzigingen ten aanzien van de beloningen direct aan ons door te geven. Mocht achteraf blijken dat je in gebreke bent gebleven dan zal dit met terugwerkende kracht moeten worden gecorrigeerd en alsnog bij je in rekening worden gebracht. Alle extra ontstane kosten als gevolg hiervan zullen wij eveneens in rekening brengen.

Informatie arbeidsomstandigheden

Wij vinden het belangrijk dat onze flexkrachten die bij jouw organisatie werken veilig hun werk kunnen doen. Alvorens de eerste flexkracht van ons bij jou aan het werk gaat dien je ons schriftelijk te informeren over de arbeidsomstandigheden op de betreffende werkplek en binnen jouw organisatie. Loek Bizzie hanteert hiervoor een checklist aangevuld met jouw huis- en/of veiligheidsregels. Deze zullen voordat de flexkracht gaat beginnen samen met hem/haar worden doorgenomen. Als opdrachtgever dien je de betreffende flexkracht ook bij aanvang van de werkzaamheden nogmaals duidelijk te instrueren. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de opdrachtgever toe te zien op naleving van de veiligheidsregels door onze flexkrachten.

Werkkleding en PBM’s

Indien een flexkracht over specifieke werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen dient te beschikken dan dien je als opdrachtgever hiervoor zorg te dragen. Loek Bizzie kan op verzoek hier desgewenst in voorzien echter zullen de kosten hiervoor worden meegenomen in de uurtarieven.

Bereikbaarheid

Loek Bizzie is altijd telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 16:30 uur van maandag t/m vrijdag op 043-4552543.