Verantwoordelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat je als flexkracht kunt vertrouwen op het feit dat wij onze zaken goed op orde hebben. Alvorens je begint aan je nieuwe job word je uitgebreid geïnformeerd en worden alle noodzakelijke documenten met je doorgenomen en afgehandeld. We verwachten echter ook dat je als flexkracht je afspraken nakomt tijdens de periode dat je voor ons aan het werk bent. Zo dien je ervoor te zorgen dat je belangrijke wijzigingen aan ons doorgeeft en dat je je gewerkte uren iedere week op tijd en correct worden aangeleverd.

Je hebt een belangrijke rol in de veilige uitvoering van jouw werkzaamheden. Je dient te allen tijde de veiligheidsregels in acht te nemen en te respecteren. Indien je onveilige situaties aantreft maak dit dan bespreekbaar bij je direct leidinggevende en neem ook contact op met Loek Bizzie.

Communicatie en bereikbaarheid

Ondanks de vele mogelijkheden tot communicatie, prefereren wij het persoonlijk contact. Dit geldt zeker bij een ziekmelding waarbij wij voor het doen van een melding extra informatie van je nodig hebben. Je ziek melden via sms, mail, whatsapp of social media is dus niet voldoende en wordt niet door ons geaccepteerd. Daarnaast is het van belang dat je tijdens je ziekteperiode bereikbaar blijft voor Loek Bizzie en de controlerende en/of uitkerende instantie.

Loek Bizzie is altijd telefonisch bereikbaar op 043-4552543 tussen 09:00 en 16:30 uur van maandag t/m vrijdag. Indien hierin een wijziging is geven wij dit altijd aan op onze website bij de nieuwsitems.

Indien je andere vragen, opmerkingen of klachten hebt dan kun je ons uiteraard altijd bellen of mailen. We zullen je altijd zo snel en goed mogelijk van antwoord proberen te voorzien.

Normen en waarden

Normen en waarden staan bij Loek Bizzie hoog in het vaandel. Je mag van ons verwachten dat wij de gemaakte afspraken nakomen en onze rol als goed werkgever uiterst serieus nemen. Indien je tijdens de uitvoering van je werkzaamheden te maken krijgt met zaken als discriminatie, onveilig of ongepast gedrag door collega’s of leidinggevenden dan verzoeken wij je hiervan altijd bij Loek Bizzie melding te maken.

In de huidige tijd is iedereen altijd bereikbaar. Wel vinden wij het belangrijk dat als er iets is je ons altijd even netjes informeert. Niet verschijnen op je werk en plots niet meer bereikbaar zijn interpreteren wij als onwenselijk gedrag. Vind je een klus niet meer leuk dan is het een kleine moeite dit netjes aan te geven. Wij kunnen dan zorgen voor een leuke nieuwe job of iets doen met jouw verhaal. Altijd beter dan niets meer van je laten horen.

Loonbeslagen

Indien wij een verzoek tot beslaglegging ontvangen zullen wij je uiteraard hiervan op de hoogte brengen. Op basis van de geldende wetgeving zijn wij gehouden gehoor te geven aan een verzoek tot loonbeslag en de betreffende bedragen dus op je loon in te houden. Indien je hier vragen over hebt zul je hiervoor dus altijd met de beslaglegger contact moeten opnemen.