Eerst het papierwerk, dan het echte werk

Voordat je de eerste keer via Loek Bizzie aan je nieuwe job begint maken we een afspraak bij ons op kantoor om alle benodigde contracten en aanverwante documenten in orde te maken. De volgende zaken zullen we met je doornemen:

  • De uitzendbevestiging;
  • Het uitzendcontract;
  • De loonbelastingverklaring;
  • De arbochecklist en/of huisreglement van de opdrachtgever.

Als je al een keer voor Loek Bizzie aan het werk bent geweest dan staan alle hierboven opgesomde zaken voor je klaar in je account. Je hoeft dan niet meer naar ons kantoor toe te komen en kunt op afstand alles digitaal ondertekenen.

Aanleveren van de gewerkte uren

Wij vinden het belangrijk dat jij snel je geld krijgt. Daarom wordt er wekelijks verloond. Het is daarom belangrijk dat jij of de opdrachtgever snel en correct iedere week de gewerkte uren bij ons aanlevert. De aanlevering van deze uren gebeurt afhankelijk van de opdrachtgever waar je werkt op verschillende manieren. Indien er geen duidelijke wijze is vastgelegd dan kun jij je uren aanleveren via het urenportaal in je account of ons urendeclaratieformulier. Deze kun je hier downloaden.

Op het urendeclaratieformulier vul je de gewerkte uren per dag in, de ploegentoeslag en het totaal aantal uren. Deze wordt zowel door jou én de opdrachtgever ondertekend. Jij of de opdrachtgever mailt vervolgens het formulier naar Loek Bizzie. Na ontvangst en controle verwerken wij deze uren in ons systeem. Zorg ervoor dat je de gewerkte uren van de voorgaande week uiterlijk iedere dinsdag voor 10:00 uur op de juiste wijze bij ons hebt aangeleverd. Zo weet je zeker dat alles nog op tijd wordt verwerkt en je op tijd je salaris zult ontvangen.

Wekelijkse verloning

Loek Bizzie verloont wekelijks. Dit betekent dat per week je salaris naar het door jou aangegeven IBAN wordt overgemaakt. Het salaris wordt iedere donderdag van onze rekening afgeschreven.

Je ontvangt van ons een salarisstrook per e-mail op het adres dat je bij ons hebt doorgegeven en deze staat klaar in je account.

Op deze salarisstrook staan een aantal gegevens zoals het aantal gewerkte uren, onregelmatigheidstoeslagen, reiskostenvergoeding, het brutoloon en nettoloon. Aan de onderkant van je salarisstrook tref je alle opgebouwde reserveringen aan zoals vakantiedagen, vakantiegeld en kort verzuim/bijzonder verlof.

Ziekmelding

Ziek zijn is vervelend, maar het kan helaas gebeuren.

Laat allereerst het bedrijf waar je werkt zo snel mogelijk weten dat je niet kan komen werken vanwege ziekte, zij rekenen namelijk op je inzet. Bij het tekenen van het contract ontvang je van ons het telefoonnummer van de contactpersoon van de desbetreffende afdeling waar je gaat werken.

Neem voor 09:30 uur telefonisch contact op met Loek Bizzie op 043-4552543. We zijn maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 16:30 uur bereikbaar. Wij nemen de ziekmelding met je door en melden je ziek in ons systeem. Het alleen ziekmelden via whatsapp of e-mail is dus niet voldoende en kunnen wij niet in behandeling nemen.

Houdt ons én de opdrachtgever op de hoogte van het ziekteverloop zodat we weten wanneer je de werkzaamheden weer kunt hervatten en wij je weer beter kunnen melden.

Vakantiedagen

Als flexkracht reserveer je per gewerkt uur naar rato een bedrag voor je vakantiedagen. De hoogte van het opgebouwde bedrag kun je terugvinden in de onderste kolom op de salarisstrook. Als je vakantiedagen wilt opnemen, laat dit ons per e-mail weten zodat wij kunnen zorgen voor een correcte verwerking en uitbetaling. Je dient het vastleggen van de vakantiedagen uiteraard af te stemmen met je leidinggevende bij het bedrijf waar je werkt. Loek Bizzie draagt slechts zorg voor de uitbetaling van de vakantiedagen.